ANBI informatie

ANBI en De Sterre Stichting

Naam
De Sterre Stichting

Fiscaal nummer
8203.94.804

ANBI nr: 66783

Contactgegevens
De Sterre Stichting
T.n.v. Frank Freriksen / Petra Hendriks
E-mailadres: sterrestichting@gmail.com

Mail: sterrestichting@gmail.com
Website: www.desterrestichting.nl

Bestuurssamenstelling

  • Voorzitter: Frank Freriksen (te Raalte)
  • Secretaris: Ingrid Hilbers (te Raalte)
  • Penningmeester: Doret Geutjes (te Laren) (Gld)

Het Beleidsplan

Strategie

De Sterre Stichting, te Raalte, is op 30 januari 2009 opgericht ter nagedachtenis aan Sterre Freriksen (30 april 1999) die op 8 jarige leeftijd, op 3 juli 2007, is overleden aan de gevolgen van leukemie. De opbrengst van De Sterre Stichting zal in zijn geheel ten goede komen aan de verbetering van de behandelwijze van kinderkanker en de opvang van ouders en familie van ernstig zieke kinderen.

De Sterre Stichting heeft uitdrukkelijk geen winstoogmerk.

Oprichting Stichting

De oorspronkelijke hoofdreden voor de oprichting van de stichting was het uitkomen van een kinderboek dat geschreven is door Sterre Freriksen en haar vader Frank Freriksen.

Aangezien er veel belangstelling bestond om het boekje te kopen was het noodzakelijk om een stichting op te richten om zodoende de opbrengsten van de verkoop van het boekje en overige giften en donaties te besteden aan een goed doel.

In de toekomst stelt de stichting zich ten doel om vervolgactiviteiten te ontplooien om voor langere tijd een bijdrage te kunnen leveren aan de doelen van de stichting.

Beleid

De Sterre Stichting is qua omvang, activiteiten, opbrengsten een bescheiden stichting.

Het beleid dat de stichting voert is die van het promoten van de verkoop van het boekje ‘Lisa, …..’ en om De Sterre Stichting naar voren te brengen als ‘goed doel’, dit met name op lokaal en regionaal niveau. Ook het werven van donateurs en het enthousiasmeren van donaties behoort tot het beleid.

Beheer

Om de activiteiten, met name die activiteiten die financiele consequenties hebben, te verantwoorden wordt gebruik gemaakt van een reguliere bankrekening via de Rabobank met nr: IBAN: NL76RABO0149370733

Het Beloningsbeleid

Binnen de Sterre Stichting is er geen sprake van een beloningsbeleid. Alle Bestuursleden en eventuele vrijwilligers doen hun activiteiten voor De Sterre Stichting zonder daar een vergoeding voor te vragen of te krijgen.

Hierdoor kunnen (behalve de enkele noodzakelijke kosten) alle opbrengsten ten goede komen aan de doelstelling van De Sterre Stichting.

De Doelstelling

Het doel van De Sterre Stichting: De opbrengst van De Sterre Stichting zal in zijn geheel ten goede komen aan de verbetering van de behandelwijze van kinderkanker en de opvang van ouders en familie van ernstig zieke kinderen.
Er zijn inmiddels schenkingen vanuit De Sterre Stichting geweest aan:

  • KIKA
  • Ronald McDonaldhuis Groningen
  • Kinderafdeling Deventer Ziekenhuis
  • De Kanjerketting van de VOKK

Uitgeoefende activiteiten

In de afgelopen jaren zijn er diverse activiteiten geweest in verband met De Sterre Stichting. Deels geïnitieerd en georganiseerd door de sterre stichting zelf maar ook veel activiteiten die door ‘anderen’ zijn georganiseerd waar De Sterre Stichting als ‘goed doel’ aan heeft meegewerkt en/of bij betrokken was.

De activiteiten van de afgelopen jaren zijn te zien op de website: www.desterrestichting.nl

Het beleid dat de stichting voert is die van het promoten van de verkoop van het boekje ‘Lisa, …..’ en om De Sterre Stichting naar voren te brengen als ‘goed doel’, dit met name op lokaal en regionaal niveau. Ook het werven van donateurs en het enthousiasmeren van donaties behoort tot het beleid.

Rabobank: IBAN: NL 76 RABO 0149370733
KvKnr: 08188945