Info De Sterre Stichting

De Sterre Stichting, te Raalte, is op 30 januari 2009 opgericht ter nagedachtenis aan Sterre Freriksen (30 april 1999) die op 8 jarige leeftijd, op 3 juli 2007, is overleden aan de gevolgen van leukemie. De opbrengst van De Sterre Stichting zal in zijn geheel ten goede komen aan de verbetering van de behandelwijze van kinderkanker en de opvang van ouders en familie van ernstig zieke kinderen.

Oprichting Stichting

De hoofdreden voor het oprichten van De Sterre Stichting is het uitkomen van het kinderboek: “Lisa, het meisje dat prinsesje wil worden”, dat geschreven is door Sterre zelf en Frank. Aangezien er veel belangstelling is om het boek te kopen willen we graag dat de opbrengsten goed besteed zullen worden. Om nu te zorgen dat dit zorgvuldig gebeurt is De Sterre Stichting opgericht. In de toekomst stelt de stichting zich ten doel om vervolgactiviteiten te ontplooien om voor langere tijd een bijdrage te kunnen leveren aan de doelen van de stichting.

Het bestuur van De Sterre Stichting

  • Frank Freriksen : Voorzitter
  • Doret Geutjes : Penningmeester
  • Ingrid Hilbers : Secretaris